Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010

price etc

then came a prince...and his name was prince kemal.he thought he could change my world...fucker..!
i've loved him for a while...i took care of him..for a while..
but...well...i killed him.
yes i did killed him.
and yes, i did throw his marriagble love away.
now.i decided not to have any prince at all and be...a free woman.!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου